x

Bu yöntem Almanya’da yaklaşık olarak 40 yıldır uygulanmakta Türkiye’de ise yaklaşık 15-20 yıldır uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı sistemi biyofeedback olarak tanımaktadır.

       Yöntemin temelinde her maddenin bir frekansı yani titreşim bilgisi olması esası vardır ve işlemler frekanslar üzerinden yapılmaktadır. Yani çevremizdeki bütün maddelerin bir frekans değeri vardır örneğin bir kavak ağacı poleni ile çam ağacı poleninin kendilerine ait birbirinden farklı frekans değerleri mevcuttur.

      Tedavi bir cihaz aracılığıyla yapılmakta ve hastalara elektrotlar bağlanarak frekans gönderilmektedir. Hastaya herhangi bir ağrılı girişimsel işlem yapılmamakta(iğne, ilaç gibi) olup hasta oturduğu yerden tadavisini olmaktadır. Tedavi olacak kişi haftalık olarak seanslara alınmakta ve bu seanslar  yaklaşık olarak 1,5 saat sürmektedir.

Yöntem birçok durumda kullanılmakta(alerji, sigara bıraktırma, egzema, ürtiker, astım, bağırsak tembelliği, migren, kanser gibi) olup ana kullanımı yeri ve çıkış noktası alerji üzerinedir. Alerji üzerine başarısı kişinin yaşı ve tadaviye uyumuna bağlı olarak %80’lere ulaşmaktadır.

     Tedaviden önce hastaya ayrıntılı bir muayene yapılmakta ve parmak ucundan kan örneği alınmaktadır. Bu işlem yaklaşık 1-1,5 saat sürebilmektedir. Alınan kan örneği üzerinden frekans bazında ayrıntılı bir alerji testi yaplmakta  ve tedavi bu test sonucuna göre planlanmaktadır. Testte 6800 madde üzerinden tarama yapılmakta ve bu taranan maddelerin içerisinde yiyecek, içecek, giyecek maddeler, polenler, tozlar, kimyasallar, ağır metaller, bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler  bulunmaktadır.

    Tedavi süresince kişide tesit edilen maddelere  göre katı perhiz/diyetlerimiz olmakta olup bu perhiz/diyetlerde yeme, içme ve dokunmakta dahil olmak üzere her türlü temas yasaklanmaktadır. Perhiz/diyetler eğer kişide tespit edilirse majör dediğimiz 5  maddeye karşı olmaktadır. Bu 5 madde şunlardır: 1) Buğday, 2) İnek sütü, 3) Yumurta, 4) Maya, 5) Şeker.

    Tedavi süresi kişinin çıkacak olan test sonucu ve pehizlere uyumuna göre değişmekle birlikte 3-4 ay sürebilmektedir.