Author Archives: Dr. Cuma Sabun

BİYOFREKANS İLE BAĞIRSAK DESTEĞİ ve SİNDİRİM

    İnsanın bağırsak sistemi genel sağlığı açısından çok önemlidir. Çünkü vücut için birçok sistemde hayati derecede önemli olan gıdaların sindirimi ve emilimi bu sistemde olmaktadır. Eğer bu sistem besinleri yeteri kadar sindiremez ve emilimini gerçekleştiremezse birçok sistem eksikliklere bağlı olarak tam verimle çalışamayacak ve aksaklıklara yani hastalıklara sebep olacaktır.Ayrıca bağışıklık sistemine yabancı proteinlerin ilk tanıtım daha bebeklik döneminde yine bağırsaklar aracılığıyla olmaktadır. Bu tanıtım aşamasında herhangi bir problem yaşandığında bağışıklık sistemi hücreleri o maddeye karşı aşırı reaksiyon göstermekte ve alerji ve intolerans  gibi bağışıklık sistemi hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Bağırsak sisteminin en önemli görevlerinden bir tanesi de vücuttan toksinlerin atılması yani detoks işlemidir. Eğer bağırsak sistemi doğru çalışmazsa vücuda alınmaması gereken ve atılması gereken maddeler atılamayıp vücuda alınabilir ve bu toksinler nörolojik sistemde dahil olmak üzere birçok sisteme giderek hastalıklara zemin hazırlayabilir.

     Bağırsak sistemi dediğimizde aklımıza hemen bağırsak florası gelmelidir. Çünkü tüm vücut florasının çoğunluğunu bağırsaklarımızdaki bu flora yani faydalı mikroplar oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda bağırsak florasının  bozuk olmasının birçok hastalık için altta yatan sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Hatta florayla ilgili olarak mikrobiyata isimli  yeni bir organ olduğu görüşü de  kabul edilmektedir. Depresyondan alerjiye kadar birçok hastalıkta bağırsak florası önemli rol üstlenmektedir. Bağırsak florasında bulunan  bakterilerin sayıları kötü yeme alışkanlıkları(basit gıdaların aşırı tüketimi gibi), bilinçsiz antibiyotik kullanımı ve bilinçsiz mide koruyucu ilaç kullanımı gibi sebeplerden dolayı azalmakta veya zararlı mikroorganizmalarla yer değişmektedir.

   Biyofrekans/biyofeedback yöntemiyle floradaki faydalı mikroorganizmaları destekleme ve zararlı mikroorganizmaları ise vucuttan temizleme imkanı vardır. Ayrıca bağırsak sistemindeki inflamasyonlar(yangılar) kontrol altına alınmakta ve enerji manasında bağırsaklar desteklenebilmektedir. Böylece kişide bulunan besin intoleransları, alerjileri tadavi edilmekte ve faydalı bakteriler desteklenip zararlı olanlar temizlenerek flora düzeltilebilmektedir. Bu işlem bir cihaz aracılığıyla kişiye herhangi girişimsel bir işlem yapılmadan uygulanmaktadır. Bağırsak florasının bozulmasında çoğunlukla ortamda bulunan ve aşırı üreyen candida albicans isimli bir mantar çeşidi etken olmaktadır. Bağırsak sisteminin düzelmesi için işte bu mantarın vücuttan temizlenmesi elzemdir. Candida mantarının temizlenmesi için perhizle birilikte biyofrekans/biyofeedback cihazını kullanmaktayız ve eğer hasta uyumlu olursa 2 hafta gibi kısa bir sürede candida mantarından kurtulmak da mümkün olmaktadır.

Kategori : Genel


Biorezonans Nedir?

Biofrekans Trikombin Cihazı Nedir ?

Bu teknoloji Dünyada yaklaşık 40 yıldır kullanılan ancak Türkiye ye malesef geç gelen bir cihaz ve teknolojidir. Biorezonans Trikombin cihazı da bilinen en gelişmiş versiyonudur.

Biorezonans olarak yaygın bi şekilde  bilinir son zamanlarda  Biofrekans olarak da bilinmeye başlanmıştır. Trikombin cihazı hücrelerdeki çok küçük elektrik akımındaki alış verişlerdeki bozulan frekansları çok hassas olarak tespit eder ve yaydıkları bozuk hastalıklı frekansların yerine tam ters frekansı verdiğinde nötrleşme olur ve hücrede iyileşme anında başlar .

Biofrekans seanslarında Trikombin Cihazı bedenlerimizi hasta eden elektro manyetik maruziyetler, baz istasyonları, hormonlu gıdalar, ağır metaller, virüsler, bakteriler, parazitler, araçların egzoz gazları, ve en önemlilerinden alerjenlerden oluşan 6800 ün üzerinde maddeleri en hassas şekilde test eder ve hastalık yapan bu maddelerin vücuttan tamamen atılımını sağlar.

Biofrekans tedavilerinde herhangi bir zarar yantesir, ağrı hissedilmez, bu terapi kronik ve akut hastalıklarda başarı ile kullanılabilir.

Vücudumuzda hastalığa neden olanı temizlediğinden doğal ve kalıcı konforlu bir iyileşme sağlar .

Kategori : Genel


Biyofeedback ile alerjilerden kurtulma

Bu yöntem Almanya’da yaklaşık olarak 40 yıldır uygulanmakta Türkiye’de ise yaklaşık 15-20 yıldır uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı sistemi biyofeedback olarak tanımaktadır.

       Yöntemin temelinde her maddenin bir frekansı yani titreşim bilgisi olması esası vardır ve işlemler frekanslar üzerinden yapılmaktadır. Yani çevremizdeki bütün maddelerin bir frekans değeri vardır örneğin bir kavak ağacı poleni ile çam ağacı poleninin kendilerine ait birbirinden farklı frekans değerleri mevcuttur.

      Tedavi bir cihaz aracılığıyla yapılmakta ve hastalara elektrotlar bağlanarak frekans gönderilmektedir. Hastaya herhangi bir ağrılı girişimsel işlem yapılmamakta(iğne, ilaç gibi) olup hasta oturduğu yerden tadavisini olmaktadır. Tedavi olacak kişi haftalık olarak seanslara alınmakta ve bu seanslar  yaklaşık olarak 1,5 saat sürmektedir.

Yöntem birçok durumda kullanılmakta(alerji, sigara bıraktırma, egzema, ürtiker, astım, bağırsak tembelliği, migren, kanser gibi) olup ana kullanımı yeri ve çıkış noktası alerji üzerinedir. Alerji üzerine başarısı kişinin yaşı ve tadaviye uyumuna bağlı olarak %80’lere ulaşmaktadır.

     Tedaviden önce hastaya ayrıntılı bir muayene yapılmakta ve parmak ucundan kan örneği alınmaktadır. Bu işlem yaklaşık 1-1,5 saat sürebilmektedir. Alınan kan örneği üzerinden frekans bazında ayrıntılı bir alerji testi yaplmakta  ve tedavi bu test sonucuna göre planlanmaktadır. Testte 6800 madde üzerinden tarama yapılmakta ve bu taranan maddelerin içerisinde yiyecek, içecek, giyecek maddeler, polenler, tozlar, kimyasallar, ağır metaller, bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler  bulunmaktadır.

    Tedavi süresince kişide tesit edilen maddelere  göre katı perhiz/diyetlerimiz olmakta olup bu perhiz/diyetlerde yeme, içme ve dokunmakta dahil olmak üzere her türlü temas yasaklanmaktadır. Perhiz/diyetler eğer kişide tespit edilirse majör dediğimiz 5  maddeye karşı olmaktadır. Bu 5 madde şunlardır: 1) Buğday, 2) İnek sütü, 3) Yumurta, 4) Maya, 5) Şeker.

    Tedavi süresi kişinin çıkacak olan test sonucu ve pehizlere uyumuna göre değişmekle birlikte 3-4 ay sürebilmektedir.

Etiketler :

Kategori : Alerji


Biofrekans ile Alerji Tedavileri

Biofrekans ile alerji tedavileri yapılmaktadır modern tıpta başarı oranı çok düşük olan alerjilerde biorezonans ve biofrekans olarak bilinen yöntem ile alerjilerinizden tamamen kurtulabilirsiniz .

Biofrekans ile alerji tedavileri yapılmaktadır modern tıpta başarı oranı çok düşük olan alerjilerde biorezonans ve biofrekans olarak bilinen yöntem ile alerjilerinizden tamamen kurtulabilirsiniz .

Biofrekans ile Alerji Tedavileri

Peki bu yöntem nedir nasıl ile yarar : biofrekans tedavisi vücudu bi enerji merkezi olarak görür yediğimiz içtiğimiz her gıda ve maruz kaldığımız her allerjen aslında vücudumuzda bir enerji değeri ve frekans değerleri vardır  örneğin bir çam ağacı polenine maruz kaldığınızda vücudumuzda polenin karşılık  frekansları normal değerlerde olması gerekir normal olduğunda her hangi bir hapşurma kaşınma ve farklı tepkiler olmaz ama vücudumuzda frekanslarda bir bozulma varsa saydığımız tüm reaksiyonlar sırasıyla yaşamaya başlarız , işte bu biorezonans cihazları bu bozulan frekansları temizler ve olması gereken frekansları tekrar yükler dolayısıyla problem ortadan kalkar .

Biorezonans cihazları dünyada yaklaşık 40 yıldır kullanılan yan tesiri olmayan bir çok hastalıkta başarı ile kullanılan bebeklerde bile güzel sonuçlar veren geleceğin tıbbı olarak görebilirsiniz .

Kategori : Alerji


Biyofeedback Yöntemiyle Bağışıklık Güçlendirme

    Biyofrekans / biyofeddback tedavisinin temeli her maddenin kendisine öz frekans bilgisi yani titreşim kodu olduğu esasına dayanır. Tedavi yapılırken işte  bu temel bilgi esas alınır. Biyofrekans tedavisi birçok hastalıkta ve hastalık öncesi koruyucu olarak kullanılmaktadır. Tedavi bir cihaz aracılığıyla kişiye herhangi girişimsel bir işlem uygulanmadan elktrot bağlanarak uygulanmaktadır. Öncelikli olarak kişinin parmak ucundan bir kan nümunesi alınarak kişideki besin intoleransları, alerjileri ve toksin yükleri tespit edilmekte ve bu tespit neticesinde bir yol haritası belirlenmektedir.

     Günümüzde birçok insan çok çeşitli faktörler nedeniyle yoğun toksin yüküne maruz kalmaktadır. Toksin yükü kişide belli bir tolerans seviyesinin üzerine çıktığında özellikle bağışıklık sistemi olmak üzere birçok sistemde kilitlenmelere sebep olmakta ve kronik hastalıklara zemin hazırlamaktadır.

    İnsan vücudu bir bardak gibi düşünüldüğünde bu bardağı kişinin besin intoleransları, alerjileri ve kimyasallar, ağır metaller, bakteri, virüs, mantar, parazit gibi yükleri doldurmaktadır. Bu bardak dolduktan sonraki her bir damla bardağın taşmasına sebep olmaktadır ve kişinin hangi sistemi zayıfsa o sistemde hastalık olarak ortaya çıkmaktadır.

   Biyofrekans/biyofeedback yöntemiyle bu bardağı boşaltmak mümkün. Kişinin bardağını dolduran intolerans , alerji gibi durumlar uyumlanmakta ve diğer bütün yüklerin detoksu yapılabilmektedir. Sonuç olarak yüklerinden arınmış kişinin bağışıklık sistemi güçlenmekte ve hastalıklarla mücadele kapasitesi artmış olmaktadır.

Kategori : Alerji


Biyofrekans Yöntemiyle Bağımlılık Tedavisi

    Frekans tedavisinin temeli her maddenin kendisine öz frekans bilgisi olduğuna dayanır. Tedavi yapılırken bu temel bilgi esas alınır. Biyofrekans (Biyofeedback) tedavisi birçok hastalıkta kullanılmaktadır.

   Biyofrekans yoluyla bağımlılık (özellikle sigara ve Maraş otu) tedavisi yapmakta mümkün. Biz de kliniğimizde sigara ve Maraş otu bağımlılığı üzerine çalışma yapmaktayız. Tedavi bir cihaz aracılığıyla kişiye elektrotlar bağlanarak uygulanmaktadır. Kişi tek seansta yaklaşık 1.5 saat içerisinde oturduğu yerden ve iğne gibi herhangi bir girişimsel  işlem olmadan bağımlılık tedavisini olmaktadır. Tedavinin başarı oranı kişiye bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama %80 civarındadır.

   Tedavide tek şartımız kişinin sigara bırakmayı gerçekten ve samimi olarak istemesidir. O yüzden başlangıçta kinezyolojik olarak kişinin sigara bırakmaya psikolojik ve fizyolojik olarak hazır olup olmadığını test ediyoruz. Eğer kişi hazırsa tedaviye alıyoruz, hazır değilse temel tedavi dediğimiz hazırlık tedavisini uygulayıp bir hafta sonra testi tekrarlıyoruz ve test sonucu olumlu ise tedaviye almaktayız. Yine olumsuz bir test sonucu olursa kişinin isteğine bağlı olarak temel-hazırlık tedavisini ikinci bir şans olarak tekrarlayabiliyoruz. Yani sonuç olarak hastayı tedaviye almak için ön testi geçme şartı mevcuttur. Aksi durumda hastayı tedaviye almıyoruz. Tedaviye aldığımız hastalara son sigarasını içmesini söyleyip külleriyle birlikte son sigarasını alıp cihaza tanıtıyoruz ve sigaranın frekans bilgilerini kullanarak bağımlılık yapan reseptörleri kapatıyoruz. Tedavide normal şartlar altında tek seans yeterli olmaktadır ama başarı için psikolojik sınır üç haftadır. Kişinin üç hafta içerisinde dayanılmaz boyutta sigara içme isteği olursa tek nefes dahi sigara almadan tekrar bizimle iletişime geçmesini istiyoruz. Böyle bir durumda seansı tekrarlamak suretiyle hastaya destek veriyoruz.

Etiketler :

Kategori : Bağımlılıklar